Huisregels

Huisregels voor een Plezierig Bezoek

Om uw bezoek en dat van alle andere bezoekers zo plezierig mogelijk te laten verlopen, kennen we een aantal huisregels. We verwachten van eenieder die onze praktijk bezoekt deze regels te respecteren. Deze regels zijn er om onze spullen in de praktijk te beschermen en het bezoek van iedereen zo plezierig mogelijk te maken.

1) Jassen en Schoenen U kunt uw persoonlijke bezittingen onder eigen verantwoordelijkheid achterlaten in de garderobe. De directie draagt geen aansprakelijkheid voor de spullen die u in de garderobe hangt of legt.

2) Fotograferen en Social Media Als u uw foto’s op social media wilt plaatsen, dient u hiervoor toestemming te vragen aan ons. Het publiceren van foto’s van kinderen of andere bezoekers is niet toegestaan.

3) Eten en Drinken In de praktijk mogen geen consumpties genuttigd worden door bezoekers.

4) Roken Het is niet toegestaan om te roken in de praktijk, en dit geldt ook voor e-sigaretten. Dit verbod is van toepassing voor alle ruimtes.

5) Honden en Andere Huisdieren Maakt u gebruik van een hulphond, dan bent u samen van harte welkom. Alle andere honden en huisdieren zijn niet toegestaan in onze praktijk.

6) Scootmobiel en Rolstoel De praktijk is toegankelijk voor mindervaliden. We vragen begrip voor het feit dat u wel moet aanbellen om u van dienst te zijn met het opendoen van de buitendeur.

7) Buggy’s, Kinderwagens, Segways, Stepjes, Skateboards, Rolschaatsen Kinderwagens en buggy’s zijn toegestaan in de praktijk. Alle andere vervoersmiddelen, zoals stepjes, segways, skateboards, steps, en rolschaatsen, zijn niet toegestaan. Deze kunnen in de garderobe worden geplaatst.

8) Kinderen en Jongeren We zijn blij dat kinderen onze praktijk komen bezoeken en vinden het erg belangrijk om kinderen een veilige omgeving te bieden in een tandartspraktijk. Kinderen zijn welkom onder begeleiding van een volwassene van minimaal 18 jaar. Zorg dat kinderen niet rennen, stoeien of schreeuwen.

9) Telefoneren Om overlast naar andere bezoekers te beperken, is het in de praktijk niet toegestaan om te telefoneren. Geluiden kunnen als storend worden ervaren voor andere bezoekers.

10) Videobewaking In en rond het gebouw is videobewaking. De bewakingsbeelden worden vastgelegd en bewaard voor een bepaalde tijd. Indien nodig worden de beelden afgestaan aan de politie, dit doen we voor uw veiligheid en die van onze medewerkers, en heeft daarnaast tot doel ons gebouw te bewaken.

11) Schade U bent aansprakelijk voor iedere schade die u of uw kind aanricht aan de spullen in de praktijk en/of aan het gebouw.

12) Aanwijzingen Medewerkers U wordt geacht aanwijzingen of verzoeken van onze medewerkers altijd op te volgen.

13) Ontzegging De praktijk is gerechtigd u de toegang tot de praktijk te ontzeggen indien u andere bezoekers hindert/stoort en zich niet aan de opgestelde huisregels houdt.

14) Veiligheid Uw verblijf in de praktijk is voor eigen rekening en risico. Om redenen van beveiliging is het dragen van gezicht bedekkende kleding niet toegestaan. Een bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is, wordt de toegang tot de praktijk ontzegd. Meegenomen voorwerpen die een gevaar zijn voor bezoekers of door de wet verboden zijn, mogen niet in de praktijk worden meegenomen.

15) Calamiteiten In geval van een calamiteit of aan een door de praktijk noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van de praktijk, kan de praktijk afwijken van de reguliere openingstijden zoals omschreven staat in artikel 23 Arbowet.

We wensen u een plezierig verblijf in onze praktijk.