Inschrijven 0-5

Inschrijving 0-5
Heeft u een verwijzing van de tandarts, kaakchirurg, orthodontist, psycholoog,
logopedist, huisarts, school- en GGD-arts, medewerkers van het consultatiebureau of
een andere medisch specialist? Vul dan hieronder uw gegevens in, zodat we contact
met u op kunnen nemen.

Gezondheidsvragenlijst 0-5

Hieronder kunt u aangeven hoe bang uw kind is voor de onderstaande dingen. 
Dit doet u door een cijfer van 0 tot 5 te geven. De scores betekenen het volgende:

0 - Niet van toepassing
1 - Helemaal niet bang
2 - Klein beetje bang
3 - Behoorlijk bang
4 - Erg bang
5 - Heel erg bang

Dit doet u door het schuiven van links naar rechts van de bolletjes hieronder.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AVG

 

Vanaf 25 mei 2018 in de nieuwe privacy wet in werking gegaan. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet vervangt de huidige wet bescherming Persoonsgegevens. Hierdoor geldt voor de gehele EU dezelfde wetgeving met betrekking tot privacy.

De eisen waaraan tandartspraktijken moeten voldoen zijn hierdoor aangescherpt. Zo hebben wij een cookie- en privacy beleid geplaatst op onze website, waarin u kunt lezen wat wij doen om uw privacy te waarborgen.

Daarnaast hebben wij uw toestemming nodig om de persoons- en medische gegevens wan uw zoon/dochter te kunnen verwerken in het patiëntendossier, maar ook om deze gegevens te mogen gebruiken voor het verstrekken van deze gegevens aan derden (zie hieronder) in het kader van de verwerking van declaraties en aan andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is voor de behandeling.