Privacy- en cookieverklaring

Bij Kindertandarts Alphen aan den Rijn hechten wij veel waarde aan de privacy van de gebruikers van onze website. Om uw privacy te waarborgen, hanteren wij de volgende kernwaarden:

 1. Informeren – We streven ernaar u duidelijk te informeren over hoe en waarom we persoonsgegevens verwerken, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 2. Verzameling beperken – We beperken onze verzameling van persoonsgegevens tot wat strikt noodzakelijk is voor een goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.

 3. Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij delen geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en sturen alleen commerciële mailings na uw expliciete toestemming.

 4. Uw gegevens blijven bij ons – Wij delen uw persoonsgegevens niet met anderen, tenzij nodig voor de levering van de gebruikte dienst of wanneer wettelijk verplicht.

 5. Beveiligen – We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, en we eisen dit ook van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken.

 6. Respecteren van wettelijke rechten – Wij respecteren en informeren u over uw wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de diensten die wij via de website aanbieden, kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 1. Inschrijven en afspraak maken – Uw gegevens worden gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van afspraken.

 2. Anamnese- of (herhaal)receptformulier – Ingevulde formulieren geven ons inzicht in uw gezondheid, medicijngebruik, aandoeningen en allergieën, en worden vertrouwelijk behandeld voor het verlenen van passende zorg.

 3. Uw medisch dossier – Medische gegevens worden alleen opgenomen met wettelijke toestemming of na uw expliciete toestemming.

 4. Contactformulier – Ingevulde contactformulieren met uw naam en contactgegevens worden gebruikt om uw vragen te behandelen en onze dienstverlening te verbeteren.

 5. Verbeteren van onze dienstverlening – Uw gegevens kunnen worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren, op basis van uw feedback of toestemming voor het gebruik van cookies.

Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 1. Uitvoering van de overeenkomst – Voor het aanbieden van onze dienstverlening, zoals het afhandelen van uw inschrijving.

 2. (Uitdrukkelijke) toestemming – Voor het verlenen van toegang tot en gebruik van onze website, het plaatsen van cookies, het versturen van nieuwsbrieven, of het verwerken van uw medische gegevens met uw (uitdrukkelijke) toestemming.

 3. Gerechtvaardigd belang – In bepaalde gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het gebruik van cookies ter verbetering van onze dienstverlening.

 4. Wettelijke verplichting – Voor het verwerken van uw medische gegevens en het bijhouden van uw medisch dossier, en het wettelijk bewaren van bepaalde gegevens van uw bestelling.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?

We verzamelen en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
 • Naam, adres, woonplaats
 • Geslacht, geboortedatum
 • Accountgegevens
 • Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering)
 • Naam zorgverleners of apotheek
 • Tijdstip van afspraak
 • Betalingsgegevens en factuuradres
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Klik- en bezoekgedrag
 • Apparaatgegevens / (gepseudonimiseerd) IP-adres

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en diensten zijn niet gericht op het verzamelen van gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Ouders worden aangemoedigd betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om onbedoelde gegevensverzameling te voorkomen. Als u denkt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw gegevens niet met derden, behalve met partijen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij wettelijk verplicht. De partijen die mogelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn onder andere hostingpartijen, softwareleveranciers, betaaldienstverleners, bezorgdiensten en uw zorgverzekeraar.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de in deze privacyverklaring of op de website beschreven doelen, behoudens wettelijke verplichtingen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Wij raden aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u deze gebruikt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website goed te laten werken en te optimaliseren. U heeft bij uw eerste bezoek toestemming gegeven voor het plaatsen van deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, en eerdere opgeslagen informatie verwijderen.

Gebruik van analytische cookies

Wij houden statistieken bij op onze website, geheel geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar gezondheidsgegevens worden uitgewisseld. Voor het bijhouden van statistieken maken wij mogelijk gebruik van Google Analytics.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is aan te raden deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek indienen bij de onderstaande contactgegevens. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent om misverstanden te voorkomen.

Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het land waar u bent gevestigd.

Vragen en feedback

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens Kindertandarts Alphen aan den Rijn:

Kindertandarts Alphen aan den Rijn
Raadhuisstraat 75
2406 AA

E-mail: info@kindertandartsalphenaandenrijn.nl
Telefoon: 0172-729728.