Verwijzers


Wie kunnen verwezen worden

Kinderen van 0-17 jaar, van peuter tot puber!
Waarvoor kan verwezen worden
Is het kind erg jong? Heeft het kind veel carieuze laesies? Is een kind bang? Of zijn er medische zaken waar rekening mee moet worden gehouden? Of ging de behandeling anders dan verwacht?

Onderstaande kunnen redenen zijn om te verwijzen:

 • Preventief (bijvoorbeeld: jonge kinderen die geen tandartsangst hebben, maar wel cariës)
 • Tandartsangst, naaldangst of anderszins onbehandelbaar
 • Medisch gecompromitteerde kinderen
 • Kinderen met autisme en aanverwante stoornissen
 • Kinderen met ADHD
 • Behandeling na een trauma
 • Dento-alveolaire aangeboren afwijkingen waaronder bijvoorbeeld kaasmolaren
 • Schisis
 • Lichamelijke en/of verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand
  KokhalsproblematiekWij nemen de zorg in principe tijdelijk over en begeleiden het kind terug naar de huistandarts of naar een centrum bijzondere tandheelkunde

Hoe kunt u verwijzen

U kunt een verwijsbrief meegeven aan de patiënt. Zij kunnen zich vervolgens inschrijven via de website en bellen voor een afspraak.
Wij vinden het prettig als u de verwijsbrief met de gegevens van de patiënt en eventuele röntgenfoto’s, met toestemming van ouders/verzorgers, naar ons wilt mailen. Ons e-mailadres is info@kindertandartsalphenaandenrijn.nl of via zorgmail adres.